Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”