Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego LSR

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego LSR

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” zaprasza do  składania ofert na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Nafty”.

 

 

Poniżej udostępniamy treść zapytania wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe nr 2/F/2022

Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Doświadczenie Wykonawcy –  załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020