ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe, KGW i Gminne Ośrodki Kultury działające na obszarze gminy Jaśliska, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty.

Termin składania ofert od 28 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej: