ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe, KGW i Gminne Ośrodki Kultury działające na obszarze gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty.

Termin składania ofert od 29.06.2021 r. do 05.07.2021 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej: