ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/W n F /2014 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA LSR