ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo,
w związku z brakiem zainteresowania Zapytaniem Ofertowym nr 4/F/2017 na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty” podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych odbywających się na jej obszarze tj. w gminach Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe, LGD „Kraina Nafty” ponawia Zapytanie ofertowe. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 5/F/2017 na realizację zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej obszaru LGD „Kraina Nafty”
Formularz ofertowy