Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe i Gminne Ośrodki Kultury działające na naszym obszarze, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty. Formularz oferty wraz z Zapytaniem dostępne są tutaj.