ZAWIESZENIE GENERATORA WNIOSKÓW

ZAWIESZENIE GENERATORA WNIOSKÓW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 21 lutego 2017 r. zostaje zawieszone działanie Generatora Wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).