Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

LGD „Kraina Nafty” informuje, że 5 kwietnia br. weszło w życieRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

 

Powyższe Rozporządzenie wprowadza m. in. zmiany dotyczące:

  1. Wysokości refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie Małych Projektów tj. zwiększenie z 70% do 80%;
  2. Możliwość ogłaszania naborów wniosków o przyznanie pomocy na określony przez LGD zakres tematyczny operacji;
  3.  
  4. Wyboru przez LGD operacji:
  5.  

a.      Do limitu dostępnych środków określonego w informacji o naborze wniosków,

b.      W przypadku ogłaszania ostatniego naboru w danym zakresie LGD będzie wybierała operacje do wysokości 120 % limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o naborze wniosków.

 

Dodatkowo informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)  opracowała nowy wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy !

Formularz tego wniosku został udostępniony na stronie internetowej:www.wrota.podkarpackie.pl/ w zakładcePROW2007-2013/Dokumenty/Formularze wniosków i umów/ 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Link do nowego Rozporządzenia :  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/302