„Zmień siebie – utrzymaj (samo)zatrudnienie”

„Zmień siebie – utrzymaj (samo)zatrudnienie”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” realizuje projekt pn. „Zmień siebie – utrzymaj (samo)zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uczestnikami programu mogą być osoby w wieku produkcyjnym, zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego należące do jednej z trzech grup:

 

1) osoby zwolnione z pracy w terminie do 4 miesięcy przed rozpoczęciem naboru

2) osoby będące na wypowiedzeniu

3) osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne
i modernizacyjne.

 

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu zatrudnialności wśród w/w grupy docelowej przez udzielenie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na uruchomienie nowego mikroprzedsiębiorstwa (do 40 tys. PLN) oraz pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych „szytych na miarę” potrzeb Uczestnika.

Rekrutacja : 07.12 – 28.12. 2011

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)

 

Informacji udziela:

Biuro Projektu w Rzeszowie,

ul. Gałęzowskiego 6/303

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

 

tel. 017 862 50 76

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.procarpathia.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.