Konkurs fotograficzny dla uczniów szkoły podstawowej!

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkoły podstawowej!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII) do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”, Konkursie Fotograficznym pt.: Jesień w obiektywie młodego fotografa – piękno obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

Tematem konkursu jest przedstawienie przez Uczestników elementów przyrody np.: roślin, zwierząt, krajobrazu, infrastruktury na obszarze działania LGD, czyli na terenie sześciu gmin, tj.:  Miejsce Piastowe, Jedlicze, Chorkówka, Jaśliska, Iwonicz-Zdrój, Dukla. Celem jest promocja obszaru działania LGD „Kraina Nafty”, a przede wszystkim uwrażliwienie dzieci i młodzieży na swoją okolice, dostrzeżenie jej walorów historycznych i kulturowych,  integrowanie się z regionem oraz dostrzeganie niezwykłych detali w ich otoczeniu.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem znajdującym się poniżej:

Każdy z uczestników może wysłać maksymalnie dwa zdjęcia. Do wysłanych zdjęć konieczne jest załączenie następujących plików (bez tych załączników praca nie zostanie oceniona):

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Zgłoszenia można nadsyłać do 24 listopada 2020 roku na adres mailowy: promocja@kraina-nafty.pl

Dla Laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.