Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,

w związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu , w zakresie:

  • Celów LSR – ankieta dotycząca celów/zakresów tematycznych i zakresów wsparcia dostępna TUTAJ
  • Planu komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029
  • Celów i wskaźników LSR

W celu zapoznania się z cała treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD w godzinach jego otwarcia.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krain-nafty.pl lub złożyć do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14 – na załączonym formularzu uwag  w terminie do 19 maja 2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029

Cele i wskaźniki LSR do konsultacji społecznych

Formularz_uwag LGD Kraina Nafty