Raport z badania ewaluacyjnego LSR 2014-2020

Raport z badania ewaluacyjnego LSR 2014-2020

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Raport z ewaluacji LSR obszaru LGD “Kraina Nafty” opracowany przez firmę Connectedneess Sp. z o.o.

Przeprowadzone badanie wynika z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi