Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 05.06.2023 roku o godz.: 16.00

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 05.06.2023 roku o godz.: 16.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”, które odbędzie się 5 czerwca 2023 roku. o godz. 16:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Będzie to dla nas – LGD bardzo ważne Walne Zebranie, gdyż w porządku przewidziane jest uchwalenie LSR na nowy okres programowania, a jest to już ostatni możliwy termin na przyjęcie i złożenie LSR w wymaganym terminie tj do 7.06 br.

Jednak by przyjąć nową LSR, najpierw musimy dokonać zmian w Statucie – przede wszystkim dostosować go do wymogów i aktów prawnych w ramach nowej perspektywy. Do zmian Statutu potrzebne jest quorum a więc obecność więcej niż połowy członków LGD. Dlatego prosimy Państwa o przybycie na pierwszy termin na godzinę 16:00, co umożliwi nam sprawne procedowanie (ze względu na obszerny zakres porządku obrad) i jest konieczne ze względu na konieczność zmiany Statutu.

Zwracamy się także do Państwa z prośbą o poważne potraktowanie potwierdzenia udziału w Zebraniu lub przekazanie informacji
o nieobecności,
co pozwoli nam na usprawnienie kwestii organizacyjnych.

LSR oraz Sprawozdanie Rady zostanie przedstawione na WZC.

 

Dokumenty do pobrania:

pdfPorządek obrad WZC

pdfProjekt uchwały Nr 2 w sprawie ZMIANY STATUTU

pdfProjekt zmian STATUTU LGD Kraina Nafty 2023 r.

pdfProjekty uchwał nr 3-11

pdfProtokół Komisji Rewizyjnej

pdfSprawozdanie finansowe za 2022 r.

pdfSprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za 2022 r.

pdfWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium