Zapytanie ofertowe na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD “Kraina Nafty”

Zapytanie ofertowe na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD “Kraina Nafty”

Zapraszamy do składania ofert na realizację inwestycji polegającej na budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie altan rekreacyjno-turystycznych oraz obiektów małej infrastruktury na terenie obszaru LGD „Kraina Nafty” w miejscowościach Zręcin, Chyrowa, Daliowa, Jedlicze, Niżna Łąka i Iwonicz-Zdrój.

Szczegółowy zakres zawiera Zapytanie ofertowe oraz zamieszczona poniżej dokumentacja techniczna.

Termin składania ofert upływa z  dniem 24.08.2022 r. o godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe na budowę infrastruktury turystyczno_rekreacyjnej

Załączniki:

1. Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania ofertowego  

 

2. Oświadczenie wnioskodawcy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego

 

3. Kalkulacja cenowa robót budowlanych oraz wyposażenia – zał. nr 3 do zapytania ofertowego

 

4. Projekty zagospodarowania terenu dla 6 działek objętych inwestycją:

Projekt zagospodarowania terenu m. Zręcin

Projekt zagospodarowania terenu m. Niżna Łąka

Projekt zagospodarowania terenu m. Jedlicze

Projekt zagospodarowania terenu m. Iwonicz-Zdrój

Projekt zagospodarowania terenu m. Daliowa

Projekt zagospodarowania terenu m. Chyrowa

 

5. Przedmiar dla 6 działek objętych inwestycją 

 

Aktualizacja z dnia 06.09.2022 r.

Poniżej Protokół z wyboru oferenta dot. Zapytania ofertowego nr 1/SORT/2022

Protokół wyboru 0ferenta