Author - Kraina Nafty

Przekaż punkty na rzecz Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Od 1 lipca 2023 roku w katalogu VITAY (zakładka Fundacja ORLEN) udostępniono możliwość przekazywania punktów VITAY na rzecz Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Za każde 2 000 punktów VITAY, które zostaną przekazane na ten cel, Fundacja ORLEN przekaże 10 zł na rzecz Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, której celem jest dbanie o dziedzictwo pierwszego na świecie przedsiębiorstwa naftowego, gdzie do dziś wydobywane jest czarne złoto. Będziemy wdzięczni za wszystkie przekazane punkty i serdecznie dziękujemy.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,

w związku z uzupełnieniami do złożonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:

  • Metodologii dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji – metodologia będzie częścią rozdziału III Partycypacyjny charakter LSR.
  • Plan Komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kraina-nafty.pl lub złożyć do Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14 – na załączonym formularzu uwag  w terminie do 7.08.2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac nad strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Metodologia dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029

Formularz_uwag-LGD-Kraina-Nafty

Zobacz więcej...