Author - Kraina Nafty

Film promujący działalność LEADER

Szanowni Państwo podsumowując wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 został opracowany film przedstawiający realizację dobrych praktyk zrealizowanych w ramach działania 19 w PROW 2014-2020. Film ten przedstawia zrealizowane w różnych częściach kraju ciekawe i różnorodne projekty. Materiał zawierający ich realizację trwa ok. 9 min. Zachęcamy do jego oglądnięcia.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

naglo

Data publikacji: 21.02.2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Bezpłatny webinar dla ekonomii społecznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje dla sektora ekonomii społecznej”. Dofinansowanie w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

(więcej…)

Zobacz więcej...

Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowanych w ramach projektu „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Podsumowania aktualnego stanu realizacji LSR 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zbliżając się do końca roku 2022 oraz u progu nowej perspektywy finansowej 2023-2027,
dokonała podsumowania aktualnego stanu realizacji LSR, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Prosimy o poparcie wniosku LGD dot. zmian w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027

Szanowni Państwo,

Proszę o wsparcie i rozpowszechnianie informacji o  wniosku LGD dot. zmian w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027.

 

Zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.

Od kilku miesięcy publikujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% refundacji poniesionych kosztów. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 75% zwrotu poniesionych kosztów.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:

– 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– 85% dla rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Zachęcamy do poparcia LGD, których przedstawiciele na najbliższym Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożą wniosek o stosowną zmianę.

Zobacz więcej...