Author - Kraina Nafty

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Aktualność – 07.07.2022 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej

III NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – LISTA REZERWOWA

Zobacz więcej...

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów w ramach projektu “Dotacje dla młodych”

Szanowni Państwo,

przedstawiamy OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach I i II naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Zobacz więcej...

DZIAŁAJ LOKALNIE I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH – UKIERUNKUJ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY (OBSZARU LGD “KRAINA NAFTY”)

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii na przyszły okres programowania 2021-2027. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu strategicznego naszego obszaru są spotkania informacyjne prowadzone w każdej z 6-ciu gmin naszego obszaru (Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe).

(więcej…)

Zobacz więcej...

Nabór Biznesplanów dla III naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają

nabór biznesplanów dla wybranych w ramach III naboru Uczestników projektu
„DOTACJE DLA MŁODYCH”,

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2022 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...